THÔNG BÁO
Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị 23-CT/TU ngày 03/6/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 21/02/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Năm kỷ cương hành
 
 
Danh sách tin thông báo
HỌP TỔ GDTX-HN
THÔNG BÁO THAM DỰ HỘI NGHỊ SƠ KẾT ĐẢNG ỦY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017
THÔNG BÁO
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 4 KHÓA XII (KẾ HOẠCH 41-KH/TU)
GÓP Ý DỰ THẢO ĐIỀU LỆ CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM
LỄ VIẾNG VÀ DÂNG HƯƠNG TƯỞNG NIỆM NHÂN KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH-LIỆT SĨ (27/7/1947-27/7/2017)
HỌC NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 5 (KHÓA II)
HỌP CƠ QUAN
SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ II/2017
QUYẾT ĐỊNH TRIỆU TẬP CBCCVC THAM GIA BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QPAN NĂM 2017
QUY ƯỚC GIAO KẾT THI ĐUA NĂM 2017
KẾ HOẠCH PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM ĐẾN NĂM 2020
THÔNG BÁO VỀ VIỆC NGHE PHỔ BIẾN LUẬT CĂN CƯỚC CÔNG DÂN VÀ LUẬT PHÍ & LỆ PHÍ
SINH HOẠT CHI BỘ THÁNG 6/2017
BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CĐCS NHIỆM KỲ 2015-2017
BẢNG ĐĂNG KÝ TỰ NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ KIẾN THỨC
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ NĂM 2017
KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NĂM KỶ CƯƠNG HÀNH CHÍNH - 2017
THÔNG BÁO NGHE LUẬT TIẾP CẬN THÔNG TIN
THÔNG BÁO TUYỂN SINH LĐNT NĂM 2017
   
 
 
THÔNG TIN DANH MỤC
THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬT
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
THÔNG TIN QUẢNG CÁO
THÔNG TIN TRUY CẬP
 Hôm nay :   
 Hôm qua :   
 Tổng cộng :   62532
   
Bản quyền thuộc về Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên Sông Cầu- Phú Yên
Địa chỉ:xã Xuân Phương - thị Xã Sông Cầu - tỉnh Phú Yên
Điện thoại: 057.2242998 - Fax: trungtamgdnngdtxsongcau@gmail.com
Thư điện tử: trungtamgdnngdtxsongcau@gmail.com