NĂM 2016
Tiêu đề :
Nguồn cung cấp :
Mô tả:
   
 
 
 
Tiều đề Nguồn cung cấp
1 SKKN NĂM 2016: BIÊN SOẠN VÀ SỬ DỤNG HIỆU QUẢ PHIẾU KỸ THUẬT, PHIẾU THỰC HÀNH TRONG DẠY HỌC NGHỀ ĐIỆN DÂN DỤNG CHƯƠNG TRÌNH 70 TIẾT CẤP THCS NĂM HỌC 2015 - 2016 Thầy Phạm Ngọc Sơn
 
 
Ngân hàng đề thi
Ngân hàng giáo án
Ngân hàng giáo án điện tử
Đề tài nghiên cứu KHSP ứng dụng
 Năm học 2012 - 2013
 NĂM 2016
   
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................

 Hôm nay :   
 Hôm qua :   
 Tổng cộng :   62532
   
   
Bản quyền thuộc về Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên Sông Cầu- Phú Yên
Địa chỉ:xã Xuân Phương - thị Xã Sông Cầu - tỉnh Phú Yên
Điện thoại: 057.2242998 - Fax: trungtamgdnngdtxsongcau@gmail.com
Thư điện tử: trungtamgdnngdtxsongcau@gmail.com